Servicii resurse umane si salarizare

Intr-o companie de succes, factorul uman este cel mai important element. Legislatia cu privire la salariati si conditiile de lucru este foarte strict reglementata si incalcarea acesteia aduce amenzi substantiale.

Activitatea intr-un departament de resurse umane este foarte laborioasa, iar volumul de munca creste direct proportional cu numarul de angajati ai firmei. Pentru fiecare angajat al firmei, indiferent de perioada de angajare sau timpul de lucru, procedurile si documentele intocmite sunt aceleasi. Fiecarui salariat i se intocmeste un dosar de personal care trebuie actualizat permanent.

Societatea noastra va asigura atat consultanta de specialitate in domeniul salarizarii personalului, cat si efectuarea urmatoarelor servicii:

 • Intocmirea dosarelor de personal ale angajatilor
 • Intocmirea Contractelor Individuale de Munca
 • Intocmirea Actelor Aditionale si a Deciziilor Colective
 • Intocmirea fiselor de post
 • Elaborarea / modificarea Contractelor Colective de munca
 • Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioara
 • Elaborarea procedurilor si politicilor interne in domeniul resurselor umane
 • Elaborarea si implementarea sistemelor de evaluare a angajatilor
 • Inregistrarea si completarea Registrului de evidenta a salariatilor
 • Intocmirea pontajelor lunare, necesare pentru calcului salariilor
 • Intocmirea statelor de plata si calculul drepturilor salariale, inclusiv concedii medicale, concedii de odihna, sporuri, etc
 • Completarea OP-urilor pentru datoriile salariale
 • Calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor cu privire la salariati
 • Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal
 • Analize/prognoze in legatura cu remunerarea personalului
 • Furnizarea de informari legislative in domeniul salarizarii
 • Intocmirea dosarului si depunerea cererilor de recuperare aferente concediilor medicale
 • Intocmirea de adeverinte solicitate de salariati
 • Asistenta sau reprezentarea clientilor in cazul controalelor efectuate de organele de competenta, pe probleme de salarizare
 • Alte situatii si rapoarte solicitate de clienti.