Contabilitate financiara

 • Intocmirea evidentei contabile, sintetica si analitica, prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare
 • Evidenta sintetica si analitica a clientilor si furnizorilor
 • Evidenta mijloacelor fixe si a amortizarii acestora
 • Inventarierea anuala a conturilor si intocmirea confirmarilor de sold
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale si intocmirea documentelor de plata pentru acestea
 • Intocmirea Balantei de verificare
 • Intocmirea registrelor obligatorii: Registrul-Jurnal, Cartea Mare, Registrul de Evidenta Fiscala, Registrul Inventar, Jurnalele de TVA
 • Intomirea si depunerea bilantului anual si a celui semestrial
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale si a altor declaratiilor informative, precum si a declaratiilor privind vectorul fiscal
 • Informarea asupra situatiei financiar-contabil a societatii
 • Informarea conducerii societatii, in timp util, cu privire la modificarile fiscale si financiar-contabile
 • Reglarea fisei pe platitor de la administratia financiara
 • Reprezentarea in fata organelor de control.